Skip to main content

เทียนหอม Tobacco Scented Candle 220g

887.85 ฿
Tax included.
เทียนหอม Tobacco Scented Candle 220g scented candle.
เทียนหอม Tobacco Scented Candle 220g scented candle.

เปลี่ยนบ้านให้เป็นบาร์สุดหรูด้วยกลิ่นหอมที่สร้างบรรยากาศอบอุ่นหรูหราจากไม้หอมแสนเย้ายวนใจผสานความเข้มเผ็ดร้อนจาก Tobacco , Patchouli , Spicy และความหรูหราจากกลิ่นเครื่องหนัง

 

เนื้อเทียนผลิตจากไขถั่วเหลือง100% ไม่มีส่วนผสมจากพาราฟิน กลิ่นหอมปราศจาก Phthalate ไส้เทียนผลิตจากฝ้ายที่ไม่ผ่านการฟอกสีปราศจากสารตะกั่ว ให้การเผาไหม้ที่สะอาดไม่เกิดควันพิษตกค้างในอากาศและดูแลรักษาง่าย

 

WT : 220g net , 45-50 hours burning time approx. 

เทียนหอม Tobacco Scented Candle 220g scented candle.
เทียนหอม Tobacco Scented Candle 220g scented candle.

เปลี่ยนบ้านให้เป็นบาร์สุดหรูด้วยกลิ่นหอมที่สร้างบรรยากาศอบอุ่นหรูหราจากไม้หอมแสนเย้ายวนใจผสานความเข้มเผ็ดร้อนจาก Tobacco , Patchouli , Spicy และความหรูหราจากกลิ่นเครื่องหนัง

 

เนื้อเทียนผลิตจากไขถั่วเหลือง100% ไม่มีส่วนผสมจากพาราฟิน กลิ่นหอมปราศจาก Phthalate ไส้เทียนผลิตจากฝ้ายที่ไม่ผ่านการฟอกสีปราศจากสารตะกั่ว ให้การเผาไหม้ที่สะอาดไม่เกิดควันพิษตกค้างในอากาศและดูแลรักษาง่าย

 

WT : 220g net , 45-50 hours burning time approx. 

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.